180.000 kroner til TV-aksjonen 2016

180.000 kroner til TV-aksjonen 2016

Publisert av Walter Pedersen den 17.01.21.

Lionsklubber i Norge har lange tradisjoner med å samarbeide med Røde Kors og stille opp for TV-aksjonen.

Lionsklubber går med bøsser, stiller opp med biler for bøssebærere, er med og organiserer lokalt i mange kommuner og gir bidrag. Fredag 21. oktober kunne en stolt styreleder i Lions Norge (guvernørrådsleder) overrekke sjekken på 180.000 kroner som er hva klubbene har gitt i forkant av årets aksjon.

- Tusen takk for deres fantastiske støtte! Jeg er svært takknemlig for at vi har så godt samarbeid med Lions, sier Svein Mollekleiv, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Søndag 23. oktober samles hele Norge til årets viktigste dugnad; 2 millioner mennesker skal få livsviktig hjelp gjennom pengene som samles inn gjennom TV-aksjonen.

I år går TV-aksjonen NRK til Røde Kors og arbeidet for å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. I lys av situasjonen i verden hvor millioner av mennesker forsøker å overleve der krig og voldelige konflikter raser, er årets TV-aksjon brennaktuell.

TV-aksjonen Røde Kors skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til ofre for krig og konflikt i ni land; Afghanistan, Somalia, Syria, Sør-Sudan, Libanon, El Salvador, Honduras, Guatemala og Myanmar. I tillegg skal noe av midlene brukes på integreringsprosjekter for flyktninger i Norge.Bidrag gjennom Lions Norge

For å synliggjøre Lions' økonomiske bidrag til aksjonen, ba guvernørrådet (Lions Norges styre) om at klubber og medlemmer innbetaler sine bidrag på forkant til aksjonen til kontonummer 9001.23.04489 innen onsdag den 19. oktober 2016. I år har det kommet inn 180.000 kroner som går til Røde Kors sitt viktige arbeid.

Se videoapellen fra Lions' styreleder Lill Alver og Røde Kors generalsekretær Svein Mollekleiv her: