Opptak av nye medlemmer

Opptak av nye medlemmer

Publisert av Walter Pedersen den 17.01.21.

Enda et nytt medlem i Lc Gildeskål tatt opp på klubbmøte 06.10.16.

 
Fadder Bror Hugo Larsen

Tesfu Tekele ble med en høytidelig seremoni opptatt som medlem i Lions Club Gildeskål av president Bror Hugo Larsen.