Walter Pedersen style=

Walter Pedersen

President Medlemsansvarlig
Anne Birgitte Storvik style=

Anne Birgitte Storvik

Sekretær
Ivar Helgesen style=

Ivar Helgesen

Kasserer